"શિક્ષક પોતે શીખતો ન રહે તો તે કદી શીખવી ન શકે" - રવીન્દ્રનાથ ટાગોર..... પાંચમાં વર્ષમાં મંગલ પ્રવેશ..... અત્યાર સુધી આપના તરફથી મળેલ અદભૂત સહકારે મારી હિંમતમાં અનેરો વધારો કર્યો છે અને વધુને વધુ માહિતીઓ આપવા માટે પ્રેરણાદાયી નીવડેલ છે જે બાબતે આપ સૌનો ખૂબ જ આભારી છું. બસ, આ રીતે જ આપ પ્રેરણા પૂરી પાડતા રહો અને સુચનો મોકલતા રહો....... આભાર........

Sunday, August 31, 2014
આ સાઈટ ફક્ત શૈક્ષણિક હેતુ માટે જ છે તેમ જ અહી આપેલી તમામ બાબતો
રસાયણ વિજ્ઞાનના વિદ્યાર્થીઓને  ઉપયોગી થાય તે હેતુ છે.સપ્ટેમ્બર માસના વિશિષ્ટ દિવસો

માસ
કામના દિવસો
રવિવાર
રજા


૫ સપ્ટેમ્બર
શિક્ષક દિન,
ડૉ. રાધાકૃષ્ણનનો જન્મદિન

સપ્ટેમ્બર
૨૪


૭ સપ્ટેમ્બર
માફી દિન,૮ સપ્ટેમ્બર
વિશ્વ સાક્ષરતા દિન

અગત્યના પ્રેઝન્ટેશન માટે
PRESENTATIONS   
વિભાગની મુલાકાત લો.


૧૧ સપ્ટેમ્બર
દેશભક્તિ દિન૧૪ સપ્ટેમ્બર
હિન્દી દિવસ,
અંધજન દિન૧૬ સપ્ટેમ્બર
વિશ્વ ઓઝોન દિન

અહી મૂકવામાં આવતી તમામ માહિતીમાં
વિદ્યાર્થીઓને કેન્દ્રમાં રાખવામાં આવે છે....


૨૧ સપ્ટેમ્બર
વિશ્વ અલ્ઝાઈમર દિન૨૫ સપ્ટેમ્બર
વિશ્વ નૌકા દિન૨૬ સપ્ટેમ્બર
વિશ્વ બધિર દિન૨૭ સપ્ટેમ્બર
વિશ્વ પ્રવાસન દિન

...આપના સૂચનો માટે...
mkmistry8115@gmail.com: અગત્યની નોંધ :
આ બ્લોગની વ્યવસ્થિત મુલાકાત લેવા માટે કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરો.
આ માટે તમારા કોમ્પ્યુટરમાં
WINDOWS 7 અને તેનાથી આગળના વર્ઝન હોવા જરૂરી છે.
વિવિધ ફાઇલો ડાઉનલોડ કરી તેને જોવા માટે
MICROSOFT OFFICE 7 નો ઉપયોગ કરો...... આપના કોમ્પ્યુટરની DATE & TIME મેળવેલા રાખો .....
અગત્યના સપ્તાહ / માસ
7-13, જાન્યુઆરી
સંગ્રહાલય સપ્તાહ
જાન્યુઆરી બીજુ સપ્તાહ
માર્ગ સલામતી સપ્તાહ
30-જાન્યુ.થી 5-ફેબ્રુ.
રક્તપિત્ત નિર્મૂલન સપ્તાહ
30-જાન્યુ.થી 12-ફેબ્રુ.
નશાબંધી પખવાડિયું
1 થી 14 ફેબ્રુઆરી
તેલસંચય પખવાડિયું
26-ફેબ્રુ. થી 4-માર્ચ
રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સપ્તાહ
14 થી 20 એપ્રિલ
અગ્નિશમન સેવા સપ્તાહ
1 થી 7 જુન
સ્વચ્છતા સપ્તાહ
1 થી 30 જુન
મેલેરિયા નિવારણ માસ
જુલાઇના પ્રથમ શનિવારથી
વિશ્વ સહકાર સપ્તાહ
1 થી 7 જુલાઇ
વન મહોત્સવ સપ્તાહ
1 થી 7 ઓગસ્ટ
વિશ્વ સ્તનપાન સપ્તાહ
25 ઓગ્ષ્ટ્થી 8-સપ્ટે.
નેત્રદાન પખવાડિયું
1 થી 7 સપ્ટેમ્બર
રાષ્ટ્રીય પોષણ સપ્તાહ
14 થી 20 સપ્ટેમ્બર
હિન્દી સપ્તાહ
2 થી 8 ઓકટોબર
વન્ય પ્રાણી સપ્તાહ
2 થી 8 ઓકટોબર
નશાબંધી સપ્તાહ
4 થી 10 ઓક્ટોબર
માનસિક આરોગ્ય સપ્તાહ
4 થી 10 ઓક્ટોબર
વિશ્વ અંતરિક્ષ સપ્તાહ
7 થી 12 ઓક્ટોબર
ટપાલ સપ્તાહ
31-ઓક્ટો. થી 6-નવે.
તકેદારી જાગૃતિ સપ્તાહ
14 થી 20 નવેમ્બર
અખિલ ભારત સહકાર સપ્તાહ
14 થી 20 નવેમ્બર
રાષ્ટ્રીય ગ્રંથ સપ્તાહ
14 થી 20 નવેમ્બર
રાષ્ટ્રીય ભૂમિ સંસાધન સંરક્ષણ સપ્તાહ
16 થી 22 નવેમ્બર
રાષ્ટ્રીય ફાર્મસી સપ્તાહ
19 થી 25 નવેમ્બર
વિશ્વ વારસા સપ્તાહ
28-નવે. થી 4-ડિસે.
નૌકાદળ સપ્તાહ
8 થી 15 ડિસેમ્બર
અખિલ ભારતીય હસ્તકલા સપ્તાહ
17 થી 23 ડિસેમ્બર
ખેડૂત સન્માન સપ્તાહ

સત્ર અને વેકેશનની સમજ
પ્રથમ સત્ર
06.06.2016 થી 27.10.2016 = 115 દિવસ
દિવાળી વેકેશન
28.10.2016 થી 17.11.2016 = 21 દિવસ
દ્વિતીય સત્ર
18.11.2016 થી 30.04.2017 = 131 દિવસ
ઉનાળુ વેકેશન
01.05.2017 થી 04.06.2017 = 35 દિવસ

આ માસનું પંચાંગ
4.9.2016
કેવડા ત્રીજ
5.9..2016
સંવત્સરી
12.9.2016
બકરી ઇદ
13.9.2016
પરિવર્તની એકદશી
16.9.2016
શ્રાધ્ધ પ્રારંભ
19.9.2016
સંકટ ચતુર્થી
26.9.2016
ઇન્દીરા એકદશી
30.9.2016
શ્રાધ્ધ સમાપ્ત

Contact :                 m k m i s t r y 8 1 1 5 @ g m a i l . c o m
WhatsApp No.  :  9426618115