"શિક્ષક પોતે શીખતો ન રહે તો તે કદી શીખવી ન શકે" - રવીન્દ્રનાથ ટાગોર..... આઠમાં વર્ષમાં મંગલ પ્રવેશ..... અત્યાર સુધી આપના તરફથી મળેલ અદભૂત સહકારે મારી હિંમતમાં અનેરો વધારો કર્યો છે અને વધુને વધુ માહિતીઓ આપવા માટે પ્રેરણાદાયી નીવડેલ છે જે બાબતે આપ સૌનો ખૂબ જ આભારી છું. બસ, આ રીતે જ આપ પ્રેરણા પૂરી પાડતા રહો અને સુચનો મોકલતા રહો....... આભાર........

Sunday, August 31, 2014
અહીં આપવામાં આવેલી તમામ માહિતી પ્રોહીબિટેડ છે,
તેનો કોઇએ અન્ય જગ્યાએ ઉપયોગ કરવો નહી.

આ આપવામાં આવેલી માહિતીઓ ફક્ત શૈક્ષણિક હેતુ માટે જ છે તેમ જ
અહી આપેલી તમામ બાબતો વિદ્યાર્થીઓને  ઉપયોગી થાય તે હેતુ છે.

: અગત્યની નોંધ :
આ બ્લોગની વ્યવસ્થિત મુલાકાત લેવા માટે કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરો.
આ માટે તમારા કોમ્પ્યુટરમાં WINDOWS 7 અને તેનાથી આગળના વર્ઝન
હોવા જરૂરી છે. વિવિધ ફાઇલો ડાઉનલોડ કરી તેને જોવા માટે
MICROSOFT OFFICE 7
નો ઉપયોગ કરો.
.....
આપના કોમ્પ્યુટરની DATE & TIME મેળવેલા રાખો .....


આ માસના કાર્ય દિવસો =  23
જાહેર રજાઓ = 01


માર્ચ માસના વિશિષ્ટ દિવસો
૧ માર્ચ
આર્મી પોસ્ટ્લ સર્વિસ દિન
૨ માર્ચ
રાષ્ટ્રીય સંરક્ષણ દિન
૪ માર્ચ
રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા દિન
૮ માર્ચ
રાષ્ટ્રીય મહિલા દિન,
વિશ્વ સાક્ષરતા દિન
૯ માર્ચ
કેન્દ્રિય ઔદ્યોગિક સુરક્ષા દળ સ્થાપના દિન
૧૧ માર્ચ
અંદામાન-નિકોબાર દિન
૧૨ માર્ચ
મોરિશિયસ દિન, દાંડીકૂચ દિન, મીરાબાઇ જયંતિ
૧૫ માર્ચ
વિશ્વ ગ્રાહક અધિકાર  દિન
૧૬ માર્ચ
રાષ્ટ્રીય રસીકરણ દિન
૧૭ માર્ચ
વિશ્વ વિકલાંગ દિન
૨૦ માર્ચ
વિશ્વ ચકલી દિન
૨૧ માર્ચ
વિશ્વ વન દિન,
વિશ્વ રંભેદનીતિ સમાપ્તિ દિન
૨૨ માર્ચ
વિશ્વ જળ દિન
૨૩ માર્ચ
શહીદ ભગતસિંહ પુણ્યતિથિ, વિશ્વ મોસમ વિજ્ઞાન દિન, વિશ્વ શાળા દિન, વિશ્વ વાયુશાસ્ત્ર દિન
૨૪ માર્ચ
વિશ્વ ક્ષયરોગ(ટી.બી) દિન
૨૬ માર્ચ
સ્વામિ શ્રધ્ધાનંદ જયંતિ, બાંગ્લાદેશ મુક્તિ દિન
૨૭ માર્ચ
વિશ્વ રંગભૂમિ દિન
૩૦ માર્ચ
રાજસ્થાન દિન

માર્ચ માસના Fun Holidays
1-Mar
2-Mar
3-Mar
4-Mar
5-Mar
6-Mar
7-Mar
8-Mar
10-Mar
11-Mar
12-Mar
13-Mar
14-Mar
15-Mar
16-Mar
17-Mar
18-Mar
19-Mar
20-Mar
21-Mar
22-Mar
23-Mar
24-Mar
25-Mar
26-Mar
27-Mar
28-Mar
29-Mar
30-Mar
31-Mar

અગત્યના સપ્તાહ / માસ
7-13, જાન્યુઆરી
સંગ્રહાલય સપ્તાહ
જાન્યુઆરી બીજુ સપ્તાહ
માર્ગ સલામતી સપ્તાહ
30-જાન્યુ.થી 5-ફેબ્રુ.
રક્તપિત્ત નિર્મૂલન સપ્તાહ
30-જાન્યુ.થી 12-ફેબ્રુ.
નશાબંધી પખવાડિયું
1 થી 14 ફેબ્રુઆરી
તેલસંચય પખવાડિયું
26-ફેબ્રુ. થી 4-માર્ચ
રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સપ્તાહ
14 થી 20 એપ્રિલ
અગ્નિશમન સેવા સપ્તાહ
1 થી 7 જુન
સ્વચ્છતા સપ્તાહ
1 થી 30 જુન
મેલેરિયા નિવારણ માસ
જુલાઇના પ્રથમ શનિવારથી
વિશ્વ સહકાર સપ્તાહ
1 થી 7 જુલાઇ
વન મહોત્સવ સપ્તાહ
1 થી 7 ઓગસ્ટ
વિશ્વ સ્તનપાન સપ્તાહ
25 ઓગસ્ટથી 8-સપ્ટે.
નેત્રદાન પખવાડિયું
1 થી 7 સપ્ટેમ્બર
રાષ્ટ્રીય પોષણ સપ્તાહ
14 થી 20 સપ્ટેમ્બર
હિન્દી સપ્તાહ
2 થી 8 ઓકટોબર
વન્ય પ્રાણી સપ્તાહ
2 થી 8 ઓકટોબર
નશાબંધી સપ્તાહ
4 થી 10 ઓક્ટોબર
માનસિક આરોગ્ય સપ્તાહ
4 થી 10 ઓક્ટોબર
વિશ્વ અંતરિક્ષ સપ્તાહ
7 થી 12 ઓક્ટોબર
ટપાલ સપ્તાહ
31-ઓક્ટો. થી 6-નવે.
તકેદારી જાગૃતિ સપ્તાહ
14 થી 20 નવેમ્બર
અખિલ ભારત સહકાર સપ્તાહ
14 થી 20 નવેમ્બર
રાષ્ટ્રીય ગ્રંથાલય સપ્તાહ
14 થી 20 નવેમ્બર
રાષ્ટ્રીય ભૂમિ સંસાધન સંરક્ષણ સપ્તાહ
16 થી 22 નવેમ્બર
રાષ્ટ્રીય ફાર્મસી સપ્તાહ
19 થી 25 નવેમ્બર
વિશ્વ વારસા સપ્તાહ
28-નવે. થી 4-ડિસે.
નૌકાદળ સપ્તાહ
8-નવે. થી 15 ડિસેમ્બર
અખિલ ભારતીય હસ્તકલા સપ્તાહ
17 થી 23 ડિસેમ્બર
ખેડૂત સન્માન સપ્તાહ

આ માસનું પંચાંગ
01.03.2018
ડાકોર દર્શન મેળો
02.03.2018
ધૂળેટી
05.03.2018
સંકષ્ટ ચોથ
08.03.2018
મારવાડી સાતમ
17.03.2018
અમાસ
18.03.2018
ચૈત્રી નવરાત્રી પ્રારંભ, ગુડી પડવો
25.03.2019
રામ નવમી, નવરાત્રી સમાપ્ત
31.03.2020
હનુમાન જયંતિ

Contact :  m k m i s t r y 8 1 1 5 @ g m a i l . c o m